Upravit stránku

Popílek se získává elektrostatickým nebo mechanickým odlučováním prachových částic ze spalin, při spalování jemného mletého černého nebo hnědého uhlí.

Pro své příznivé vlastnosti a cenu je popílek využíván především jako přísada do betonu, při výrobě cementu jako přísada do hlavní suroviny, nebo hotového cementu. Dále se používá jako jedna z hlavních surovin při výrobě cihel, pórobetonových tvárnic a umělého kameniva, jako plnivo pro asfaltové výrobky, vyplňování důlních děl a pro výrobu rekultivačních stabilizovaných nebo solidifikovaných hmot.

Odkud pochází námi certifikovaný popílek?

Naším hlavním dodavatelem granulačního popílku je zejména naše mateřská skupina Sev.en Česká energie a.s. Dalšími významnými dodavateli jsou skupina ČEZ, a.s., Teplárny Otrokovice a Strakonice, Elektrárny Opatovice.

Jaké množství jsme schopni dodávat?

Aktuálně nabízíme základní čtyři druhy popílku a podle způsobu jeho dalšího využití nabízíme individuální přístup posouzení možnosti jeho dalšího uplatnění dle přání zákazníka.

Základní druhy popílku

 • Popílek do betonu podle ČSN EN 450-1
 • Popílek jako kamenivo do betonu podle ČSN 12620
 • Popílek pro výrobu cementu podle ČSN 197-1
 • Popílek pro výrobu pórobetonu podle ČSN 72 2072-5 
  a ČSN P 72 208-4

Jak vzniká popílek?

Technické specifikace dodávaného popílku

Veškeré námi dodávané popílky jsou certifikované a splňují požadavky plynoucí z příslušných norem. Popílek se na drátových elektrodách nabije. Poté se zachytí na deskových elektrodách s opačným nábojem a odklepe do výsypky.

Popílky lze využívat jako surovinu pro výrobu

 • Cementu dle ČSN EN 197-1
 • Jako filer do betonu dle ČSN EN 12620
 • Betonu dle ČSN EN 450-1
 • Základkových směsí pro vyplňování prostor po těžbě uhlí
 • Směsí stmelených hydraulickými pojivy dle ČSN EN 14227
 • Pórového kameniva dle ČSN EN 13055
 • Popílkových směsí
 • Pórobetonu
 • Maltovin
 • Cihlářských pálených výrobků
 • Minerálních vláken
 • Asfaltových výrobků
 • Umělého kameniva
 • Slévárenských písků
 • Geopolymerů