Upravit stránku

O společnosti

"Silo Transport je specialista na obchod s energetickými produkty"

Společnost Silo Transport, a.s. obchoduje s vedlejšími energetickými produkty (VEP). Od domácích tepelných elektráren i některých tepláren nakupuje hlavně popílek. Kromě tuzemska jej prodává zejména německým, ale i rakouským či slovenským cementárnám a betonárkám jako certifikovanou příměs do jejich produktů. Součástí obchodu je i doprava VEP k zákazníkům.

Od roku 1999 až do března 2010 se firma Silo Transport věnovala kamionové přepravě.

Nejdřív jsme vozili především cement do Německa. Později jsme se zaměřili na popílek. Tlak na snižování dopravních nákladů nás přivedl k tomu, abychom se specializovali na obchod s VEPy.

Kromě popílku patří k VEP ještě struska a energosádrovec. Tyto materiály vznikají při výrobě energie z fosilních paliv. Úletový popílek se odlučuje mechanicky z kouřových plynů. Struska je roztavený popel, který se chladí a granuluje. Energosádrovec je průmyslový název pro dihydrát síranu vápenatého, který se tvoří vysrážením oxidů síry ze spalin pomocí vápence.

Produkty spalování uhlí se donedávna v České republice, považovaly za odpady a používaly se jako zavážka vytěžených dolů. Představovaly proto značnou ekologickou zátěž. Později k nám byla ze SRN importována technologie využití VEP ve stavebnictví. Hospodaření s těmito produkty se však setkávalo s některými problémy. Produkci této specifické komodity narušovaly plánované i neplánované odstávky elektráren či tepláren. Navíc, chemické složení popílku kolísalo podle výrobce. Dodávky popílku ovlivňoval také fakt, že elektrárny spalují nejvíce uhlí v zimě, kdy se staví nejméně. Tato omezení ztěžovala stálé obchodování s VEP v množství, které by odpovídalo kapacitě domácích elektráren a tepláren.

Postupně jsme vytvořili systém, který zajišťuje stabilnější odběr popílku bez ohledu na zásadní sezónní výkyvy jak při produkci v elektrárnách, tak v odběru ve stavebnictví. Naše řešení umožňuje producentům VEP výrazně snížit náklady na ukládání těchto materiálů. Takto nastavené podmínky pak napomáhají zvýšit objem obchodu s touto komoditou." Společnost Silo Transport má k dispozici skladovací kapacity, aby mohla dodávat zákazníkům popílek i v létě, kdy elektrárny spalují méně uhlí, ale naopak se více staví.

Objem obchodu s VEP nám dovoluje zaručit odběratelům stabilní cenu, s níž mohou počítat ve svých strategických záměrech. Neodebíráme totiž popílek jen z tepelných elektráren, ale i od menších producentů. Patří mezi ně například regionální teplárny. Jako dodavatele uvítáme každého majitele většího „kouřícího komínu“.

Firma prostřednictvím svých kontaktů a orientace na trhu, které získala jako dopravce popílku, zkoordinovala síť domácích producentů VEP i jejich odběratelů. Jedná se o flexibilní systém založený na částečné zastupitelnosti dodavatelů popílku určitého složení, podle něhož pak mohou cementárny a betonárny upravit na stálo své výrobní postupy. Síť svou velikostí eliminuje případné poruchy v obchodování s VEP.

Firma Silo Transport by se chtěla uplatnit i na trhu se stavebními hmotami. Proto hledá způsob, jak zvýšit přidanou hodnotu popílku tak, aby takto vyrobený materiál se mohl ve stavebnictví uplatnit přímo, například jako kamenivo. „Na vývoji umělého kameniva spolupracuje se specializovanými laboratořemi. Tyto výrobky na bázi popílku by nám otevřely zcela nové trhy. V tomto směru nás ale čeká ještě mnoho práce. Česká republika vyprodukuje za rok pět milionů tun popílku, a proto tento materiál tvoří velký potenciál pro vývoj nových stavebních hmot.

Společnost Silo Transport, a.s. získala certifikát ověřená firma, který garantuje správné a aktuální kontaktní údaje na našich webových stránkách.