Upravit stránku

Stabilizát je směs popílku a pojiva, která se vyrábí v mísícím zařízení elektrárny anebo je výsledným produktem při fluidním způsobu spalování uhlí, kde technologickou úpravou paliva produkovaný popílek již obsahuje vápno.

Stabilizát se dodává v zavlhlém nebo suchém stavu, připravený k okamžité aplikaci. Jako další pojivo stabilizátu je možné použít cement a cementářský slinek.

Odkud pochází námi dodávaný certifikovaný stabilizát?

Naším hlavním dodavatelem míchaného stabilizátu jsou Elektrárny Chvaletice a Počerady patřící také do Skupiny Sev.en Česká energie a.s.

Jaké množství stabilizátu jsme schopni dodávat?

Aktuálně jsme schopni dodávat míchaný stabilizát z elektrárny Počerady Mělník a Chvaletice. Stabilizát z fluidního spalování uhlí dodáváme z elektrárny Tisová. Vzhledem k tomu, že se jedná o materiál, který není standardně produkován v zařízení elektrárny, je proto vždy nutné předem upřesnit kapacitní možnosti dodávek stabilizátu.

Jaké je využití stabilizátu?

Při zvlhčení stabilizátu dochází k reakci materiálu s vodou a během několika minut k nastartování hydratačních procesů. Chemickým procesem vznikají pucolánové reakce podobné procesům tuhnutí cementu a tím k vazebným schopnostem. Po zatuhnutí stabilizátu jsou jeho vlastnosti srovnatelné s vlastnostmi tzv. chudého betonu. V případě použití vyššího množství vápna (více než 3 %) lze tento materiál považovat za nepropustný (odolává mrazu a vodě), s pevností v tlaku 5 - 10 MPa.

Pro svoje výše uvedené vlastnosti má stabilizát velký rozsah využití, především pak v oblasti geotechnických činností.

Technické specifikace dodávaného stabilizátu

Stabilizát splňuje požadavky na ochranu životního prostředí (maximálně přípustné hodnoty chemických prvků ve výluhu) stanovené v technických podmínkách „Návrh a provádění staveb pozemních komunikací s využitím popílků a popelů“ TP 93, vydaných MDS 3.4.2003 a požadavky vyhlášky č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb.. Současně stabilizát vyhovuje požadavkům na výsledky ekotoxikologických testů stanoveným vyhláškou č. 294/2005 Sb., a proto je ho možno stabilizát považovat za výrobek zdravotně nezávadný ve smyslu zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti stavebních výrobků v platném znění.

V případě použití stabilizátu z fluidního spalování uhlí je nezbytné dodržovat technická pravidla jeho uplatnění a podmínky zpracování stabilizátu přímo v místě jeho aplikace. K této problematice jsme připraveni poskytnout podrobné informace, resp. konzultace před vlastním použitím uvedeného materiálu.

Příklady použití stabilizátu

  • Podkladní a ochranné vrstvy vozovek
  • Protipovodňové hráze
  • Protihlukové valy
  • Hráze odkališť a skládek odpadů
  • Obsypy a zásypy objektů
  • Zásypový materiál při rekultivaci prostor po těžbě nerostných surovin
  • Přechodové oblasti mostů
  • Těsnící a uzavírací vrstvy skládek odpadů ve smyslu ČSN 80 8032
  • Stabilizace zemin (zemní pláň, do těles násypů)
  • Sanace podzemních dutin po demolici stavebních objektů, při stavbách tunelů, parovodů, kanalizace a starých důlních děl.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti